راهنمای ثبت طرح‌ در بانک اطلاعات پژوهشی

Posted By: admin

Published to راهنما on May 16, 2020

blog_post_1032

با سلام

رابط پژوهشی محترم دستگاه اجرایی ...

با توجه به مصوبه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات پژوهشی استان و ثبت طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دستگاه های اجرایی  از سال های 1390 تا کنون ، خواهشمند است پس از مطالعه دقیق راهنما، نسبت به ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته خود اقدام فرمایید.


فایل ها

فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی.pdf

Tags:

Back to Top