راهنمای ایجاد پژوهش

Posted By: admin

Published to راهنما on May 16, 2020

blog_post_1032

با سلام

رابط پژوهشی محترم دستگاه اجرایی ...

احتراماً به پیوست فایل راهنمای تصویری  ورود و ایجاد پژوهش کارکنان دستگاه اجرایی شما در فایل pdf بحضور تقدیم میگردد.

خواهشمند است پس مطالعه دقیق راهنما، نسبت به ورود و ایجاد پژوهش  کارکنان دستگاه اجرایی در این فایل اقدام فرمائید.

با تشکر

فایل ها

پژوهش.pdf

Tags:

Back to Top