راهنمای شرکت در دوره های آموزش مجازی(آنلاین و آفلاین)

Posted By: admin

Published to راهنما on Sep 12, 2020

blog_post_1034

برای شرکت در دوره های آموزشی مجازی به صورت آفلاین و یا آنلاین با مطالعه راهنمای پیوست می توانید در این دوره های شرکت فرمایید.

فایل ها

راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره آفلاین.pdf
راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره آنلاین.pdf
راهنمای شرکت در آزمون دوره به صورت آنلاین.pdf
راهنمای شرکت در دوره آنلاین.pdf

Tags:

Back to Top