دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

Posted By: manager

Published to احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی on Apr 21, 2021

blog_post_1033

در اجرای بند (4) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 موضوع نظام آموزش کارکنان دولت و ماده 5 اصلاحیه نظام آموزش کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 و به منظور ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی از مدرسان واجد صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت این دستورالعمل طی نامه شماره 464185 مورخ 29/8/1397 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید.

فایل ها

بخشنامه_تأیید_صلاحیت_مدرسان[1].pdf
فرم شماره 2.xlsx
فرم شماره 1.xlsx
برنامه اجرایی ثبت نام در دوره آموزشی.pdf
راهنمای شرکت در دوره صلاحیت تدریس.pdf

Tags:

Back to Top