برنامه های آموزشی سال 1402

Posted By: manager

Published to اخبار on Sep 25, 2023

blog_post_1040
با ابلاغ دستورالعمل مربوط به برنامه های آموزشی سال 1402، توسط مرکز اموزش مدیریت دولتی، برنامه آموزشی سال 1402مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیدکارکنان محترم متقاضی شرکت در دوره، با توجه به فراخوان‌های برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری و مجازی(آفلاین و آنلاین)، اعلام‌شده توسط مدیریت آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده­نگری این سازمان، می تواننددر سامانه ثبت‌نام نموده و پس از طی فرایند مربوطه در کلاس‌های آموزشی شرکت نمایند. همچنین برای شرکت در دوره‌های آموزشی موردنیازی که در فراخوان‌های ابلاغی قید نشده‌اند، لازم است موارد به این مدیریت  اعلام گردد

فایل ها

برنامه آموزشی سال 1402.pdf

Tags:

Back to Top