راهنمای اصلاح اطلاعات کارکنان

Posted By: admin

Published to راهنما on Jan 09, 2019

blog_post_2

با سلام

رابط آموزشی محترم دستگاه اجرایی ...

احتراماً به پیوست فایل راهنمای تصویری اصلاح و به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی شما بحضور تقدیم میگردد.

خواهشمند است پس مطالعه دقیق راهنما، نسبت به اصلاح اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی متبوع اقدام فرمائید.

با تشکر


فایل ها

فایل راهنمای اصلاح اطلاعات کارکنان.pdf

Tags:

Back to Top