تمدید مهلت ثبت نام برنامه احراز صلاحیت مدرسان کارکنان دولت

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Sep 16, 2019

blog_post_1012

پیرو نامه شماره 105142 مورخ 2/3/98 (تصویر پیوست)موضوع برنامه «احراز صلاحیت تدریس و اجرای دوره های آموزشی ویژه مدرسان آموزش های کارکنان دولت» با توجه به درخواست مکرر دستگاه های اجرایی استان برای تمدید مهلت ثبت نام به استحضار می رساند ثبت نام در این برنامه تا تاریخ 30 خرداد ماه تمدید می گردد. خواهشمند است با توجه به لزوم استفاده از همکاری مدرسان تأیید صلاحیت شده در کلیه دوره های آموزشی کارکنان دولت،  به کلیه مدرسان و یا متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت،  برای ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مذکور اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. 

فایل ها

2.pdf

Tags:

Back to Top