وبینار افتتاحیه دوره های تخصصی راهبردی مدیران

Posted By: manager

Published to اخبار on Jun 01, 2020

blog_post_1014

جلسه افتتاحیه دوره های تخصصی راهبردی و مسأله محور  مدیران در 21 خرداد ماه در مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران به صورت حضوری و در استان ها به صورت وبینار برگزار گردید. با هماهنکی مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری این برنامه با حضور رئیس و معاونین و همکاران  سازمان و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید.

فایل ها

Tags:

Back to Top