برگزاری وبینار بررسی و اصلاح ساختار سازمانی

Posted By: manager

Published to اخبار on Jun 01, 2020

blog_post_1013

ساختار سازمانی تعیین کننده نحوه ارتباطات ، جایگاه تصمیم گیری ، نحوه گزارش دهی ، سلسله مراتب اختیارات و مبنای کلیه تصمیمات مدیریت در زمینه برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و کنترل است ، لذا وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان یک امر ضروری می باشد. به همین منظور مرکز آموزش مدیریت دولتی نشست تخصصی را با عنوان «بررسی و اصلاح ساختارهای سازمانی » برگزار  و در استان ها  با هماهنگی مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به صورت وبینار و  با حضور رئیس و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و همکاران این معاونت و برخی از کارکنان دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید. 

فایل ها

Tags:

Back to Top