اولین جلسه با رابطین آموزشی در سال 98

Posted By: manager

Published to اخبار on Jun 01, 2020

blog_post_1006

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در اولین نشست خود در سال 98 با رابطین و متولیان آموزش دستگاه های اجرایی برنامه های آموزشی سال 98 را تبیین نمود. در این جلسه مدیر آموزش و پژوهش ضمن خوشامدگویی به میهمانان و تشکر از همکاری رابطین محترم در موضوع آموزش های کارکنان دولت گزارشی از دوره های برگزار شده در سال 97 را ارائه و در هر گروه آموزشی اسامی 3 دستگاه اجرایی که بیشترین تعداد فراگیر در دوره های آموزشی را داشتند را ارائه نمودند. سپس مهندس طراح و پشتیبان سامانه آموزشی مورد استفاده در این مدیریت، در خصوص قابلیت ها و امکانات سامانه و همچنین نحوه ورود و استفاده از فایل های اطلاعاتی توضیحات مفصلی را ارائه و به سوالات حاضرین پاسخ گفتند. پس از آن مدیر آموزش و پژوهش در خصوص دوره های آموزشی تخصصی راهبردی و مسأله محور مدیران، بخشنامه تأیید صلاحیت مدرسان، دوره های مدیران جوان، بخشنامه حقوق شهروندی و سایر مکاتبات انجام شده در سال 98 توضیحاتی را ارائه و با رابطین به پرسش و پاسخ پرداختند. در انتهای جلسه با اهدای تقدیرنامه و هدیه از رابطین تجلیل گردید.

فایل ها

Tags:

Back to Top