ابلاغ دوره های مدیران جوان و مدیران زن

Posted By: manager

Published to فراخوان و اطلاعیه on Jun 01, 2020

blog_post_1017

 با توجه به ابلاغ مجموعه دوره های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان (زیر 45 سال) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور این مدیریت در نظر دارد دوره های مذکور را  برگزار نماید. لازم است ضمن اطلاع رسانی به کارکنان و واحدهای وابسته، فهرست اسامی واجدین شرایط و علاقمندان را حداکثر تا تاریخ 1398/4/6به این مدیریت اعلام نمایند.

فایل ها

نامه ابلاغ دوره ها به دستگاه های اجرایی.png
بخشنامه سازمان اداری استخدامی.pdf

Tags:

Back to Top