فایل های دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Jan 27, 2020

سومین دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت در مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برگزار گردید. این دوره آموزشی از تاریخ 23 دی ماه آغاز و به مدت 70 ساعت تا تاریخ 6 بهمن ما ادامه یافت.

فایل ها

فرهنگ سازمانی دکتر شیریان.pdf
تیم سازی و شیوه های کار گروهی آقای منجزی.pdf
موادق.م.خ.rar
اخلاق حرفه ای دکتر مولوی.rar

Tags:

Back to Top