فایل های دوره آموزشی آسیب شناسی اقتصادی

Posted By: manager

Published to منابع آموزشی دوره ها on Nov 28, 2020

دوره آموزشی آسیب شناسی اقتصادی از مجموعه دوره های تخصصی راهبردی و مسأله محور مدیران با حضور آقای دکتر علی سرزعیم عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در 15 مهرماه برگزار گردید.

فایل ها

فایل دوره آسیب شناسی اقتصادی آقای دکتر سرزعیم.pdf

Tags:

Back to Top