راهنمای پرداخت الکترونیک

Posted By: admin

Published to راهنما on Jul 29, 2019

blog_post_1019

فراگیران و مدرسان گرامی
امکان پرداخت الکترنیک شهریه دوره ها از طریق کارت بانکی و درگاه پرداخت الکترونیک بانکی فراهم می باشد. خواهشمند است راهنمای پرداخت الکترونیک شهریه دوره ها را مطالعه نموده و نسبت به پرداخت الکترونیک اقدام نمایید.

فایل ها

راهنمای پرداخت الکترونیک شهریه دوره ها.pdf

Tags:

Back to Top