راهنمای بارگزاری فایل اکسل اطلاعات کارکنان

Posted By: admin

Published to راهنما on Nov 16, 2019

blog_post_1025

با سلام

رابط آموزشی محترم دستگاه اجرایی ...

احتراماً به پیوست فایل راهنمای تصویری  ورود و به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی شما در فایل اکسل  بحضور تقدیم میگردد.

خواهشمند است پس مطالعه دقیق راهنما، نسبت به ورود و اصلاح اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی در این فایل اقدام فرمائید.

با تشکر

فایل ها

راهنمای بارگزاری فایل اکسل .pdf

Tags:

Back to Top